سیستم مدیریت قراداد های عمومی در بستر فرایار راهکاران

بسیاری از شرکت هایی که نیازمند انعقاد قراردادهای خرید یا فروش خدمات و محصولات خود هستند، قبل از انعقاد قرارداد نیازمند بررسی اولیه و دریافت تائیدات کلیه واحد ها بر روی هر قرارداد هستند.

این سیستم کمک میکند تا گردش قراردادها پیش از انعقاد آنها انجام و مستندات در سازمان گردش یافته و مستند سازی شده و نهایتان منجر به صدور قرارداد نهائی خواهد شد.

مزایا و منافع بکار گیری سیستم قراردادهای عمومی در بستر فرایار همکاران سیستم عبارتند از : ماژول قرارداد ها

 • حذف کاغذ و چرخش فرآیند صدور قرارداد از ابتدا تا انتها 
 • امکان ثبت درخواست اولیه موضوع قرارداد 
 • امکان گردش قراردادها با توجه به شرایط سازمان 
 • دسترسی به جزئیات قراردادها در هر لحظه و بصورت آنلاین و تحت وب با سطح دسترسی مشخص 
 • ثبت کلیه اسناد و مدارک قراردادها در قالب متن، دستور، فایل و هامش 

شرح خدمات و قابلیت های سیستم مدیریت قرارادهای عمومی : 

 • ثبت و نگهداری قالب قراردادهای رایج و پرکابرد در قالب مشخص و امکان واکشی قالب و استفاده مجدد از آن 
 • امکان ثبت جزئیات دقیق و بند بند قرارداد 
 • امکان معرفی داینامیک جداول به ازای هر بند قرارداد 
 • امکان تعریف جدول بصورت داینامیک با 4 ستون
 • امکان تنظیم چیدمان متن قرارداد بصورت راست چین ، چپ چین و وسط چین
 • امکان بولد یا زیر خط دار کردن هر بند قرارداد
 • معرفی کلیه گردش های مورد نیاز تائید یک قرارداد از ثبت درخواست تا صدور قرارداد 
 • امکان دریافت اطلاعات درخواست اولیه قرارداد از وب سایت بیرونی 
 • امکان معرفی طرفین قرارداد با توجه به اطلاعات شخص و شرکت های راهکاران 
 • امکان معرفی امضاء کنندگان قراردادها بصورت نامحدود و درج در انتهای قرارداد بصورت اتوماتیک
 • امکان معرفی بندها و تبصره های هر قرارداد با امکان بولدکردن عنوان و یا زیر خط برای هر بخش 
 • قالب چاپی داینامیک با امکان واکشی کلیه ازاطلاعات از قرارداد نهائی شده 
 • امکان تهیه خروجی ,WORD  Excel , PDF از خروجی چاپی قرارداد و اعمال تغییرات مورد نیاز در ویرایشگر آن 
 •  ارسال پیامک و ایمیل و اطلاع رسانی به ذینفعان درونی و بیرونی در چرخه و گردش صدور قرارداد 
 • معرفی داینامیک گردش کار بر اساس نوع و حوزه هر قرارداد 
 • ارائه گزارش از تاخیر واحدها در خصوص پیشبرد مراحل قرارداد
 • امکان گزارش از قراردادهای صادره 
 • گزارش از قرارداهای ایجاد شده و به نتیجه نرسیده 
 • گزارش از حوزه و دسته بندی های قراردادهای صادره 
 • امکان ارتباط با سایر سیستم های راهکاران
 • امکان ارتباط با سیستم های بیرونی از طریق وب سرویس  

 خرید محصول از بازار همکاران سیستم 

 

 

نمائی از فرم قالب قرارداد ها : 

قالب قراداد

  

نمائی از فرم صدور قرارداد :

 

نمائی از قالب چاپی نهائی  فرم قرارداد : 

 • Hits: 215

محصولات فرایار همکاران سیستم


رسام سیستم راهکاران

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به رسام سیستم راهکاران می باشد

قدرت گرفته از AIO

راهکاران ابری