سیستم مدیریت املاک ، شارژ و اجاره بها در بستر فرایار راهکاران

سیستم مدیریت املاک همکاران سیستم، سیستمی تحت وب برای شرکتهای بزرگ با املاک متعدد است که امکان مدیریت و کنترل در زمینه های مالی ،آماری و انواع قراردادهای فروش و اجاره را فراهم می آورد.

دستاوردهای بکارگیری از سیستم مدیریت املاک، آپارتمان ها و مدیریت شارژ فرایار همکاران سیستم عبارتند از: 

 • ایجاد بانک اطلاعات املاک و آپارتمان ها 
 • مدیریت و محاسبه شارژبها 
 • ارتباط با سیستم های مالی راهکاران 
 • ثبت قراردادهای اجاره و فروش 
 • خروجی های قابل استفاده قراردادها 
 • گزارشات متنوع مدیریتی و آماری  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

شرح خدمات و قابلیت های سیستم مدیریت املاک و آپارتمان ها عبارتند از: 

 • ایجاد اطلاعات پایه مورد نیاز اعم از اشخاص، شرکت ها ، آدرس ها و مسئولین پروژه
 • قابلیت تعریف پروژه ها شامل املاک، بلوک ها و آپارتمانها با هرنوع کاربری و امکان معرفی نمودن مشخصات فنی، اطلاعات ثبتی و جزئیات و امکانات آپارتمان ها
 • امکان معرفی مصوبات و شرایط فروش هر پروژه با امکان نگهداری سوابق مصوبات و محاسبه بهای فروش بر اساس این مصوبات
 • امکان ثبت درخواست خرید و چاپ فرم درخواست بر اساس اطلاعات مصوبه و شرایط فروش آن واحد
 • امکان ثبت قرارداد فروش در قالب های از پیش تعیین شده و با امکان واکشی اطلاعات از درخواست ثبت شده و مصوبه مربوط
 • امکان تهیه خروجی و چاپ فرم چاپی قرارداد در قالب Word ، Excel و PDF
 • امکان پیوست نمودن قرارداد پس از نهائی شدن و دریافت امضاء های مربوطه
 • امکان ثبت اطلاعات سند مالکیت
 • امکان ثبت اولیه قرارداد و ارسال به مالی به منظور ثبت چک ها و وجوه دریافتی از مشتری با امکان ثبت اطلاعات تحاتر
 • صدور و چاپ فرم تحویل واحد پس از تائید واحد مالی
 • قابلیت محاسبه ریالی و متراژی سند نهائی و صدور مابه التفاوت
 • امکان ثبت درخواست فسخ قرارداد
 • امکان ثبت درخواست نقل و انتقال و صدور فاکتور و ثبت مشخصات مورد انتقال
 • امکان ارسال اطلاع رسانی ها در هر مرحله از گردش فرآیندها در قالب ایمیل و پیامک
 • گزارش واحدهای ثبت درخواست شده
 • گزارش واحدهای فروش رفته و باقیمانده
 • گزارش مشخصات خریداران واحدها
 • گزارشات مالی از چک ها ی دریافت و وصول شده بر اساس اطلاعات ثبت شده
 • گزارش متراژ فروش و باقیمانده قابل فروش با فیلترهای متنوع
 • امکان تهیه نسخه مشابه (کپی) از قرارداد یک ملک برای یک واحد دیگر
 • امکان ورود اطلاعات سیستم قبلی در قالب اکسل و بر اساس فرم های طراحی شده سیستم جدید
 • امکان ارتباط دو سویه با وبسایت فروش واحد ها ودریافت و ارسال اطلاعات مورد نیاز
 • امکان اطلاع رسانی به مشتریان در زمان تغییر مصوبات و یا پیشنهادهای فروش جدید از طریق پیامک و ایمیل
 • امکان ساخت گزارشات تحلیل فروش اعم از: بیشترین ثبت درخواست بر روی پروژه ها، بیشترین قرارداد فسخ شده، پیشرفت فروش بر اساس پروژه ها، املاک فروخته نشده با گروه بندی بلوک پروژه و مشتریان بد حساب.

 

 • Hits: 207

محصولات فرایار همکاران سیستم


رسام سیستم راهکاران

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به رسام سیستم راهکاران می باشد

قدرت گرفته از AIO

راهکاران ابری